SKLADOVACÍ HALY

Logistic Park Dolanka nabízí 2 kryté dvoupodlažní skladovací haly A1 a A2, které jsou vybaveny výkonnou vzduchotechnikou s možností temperování prostor a regulací vlhkosti.
Dále 2 kryté jednopodlažní haly B3 aB4, velkou krytou jednopodlažní halu v severní části areálu s označením H8 (celková plocha krytých prostor 8 628 m2) s přilehlými venkovními skladovacími prostorami.

DOLANKA Logistik s.r.o.

Sídlo společnosti:
nám. Práce 2512
Zlín
760 01
734 758 192 - vrátnice
info@dolankalogistik.cz