HALA A1

- 2 etážový objekt kompletně zastřešený
- řízená cirkulace vzduchu, řízená vlhkost, temperované prostory


- nakládací rampa pro nákladní automobily

- železniční vlečka


- nakládací rampa pro vagóny

PŘÍZEMÍ:
- dovolené zatížení:        3,6 t/m2
- skladovací plocha:        1 231 m2
- světlá výška podlaží:    5,2 m   

I.NP:
- dovolené zatížení:         2,2 t/m2    
- skladovací plocha:        1 264 m2  
- světlá výška podlaží:    5,4 m

DOLANKA Logistik s.r.o.

Sídlo společnosti:
nám. Práce 2512
Zlín
760 01
734 758 192 - vrátnice
info@dolankalogistik.cz