HALA B4

- 1 etážový objekt kompletně zastřešený
- vjezd přímo do haly pro nákladní automobily
- 2 venkovní nakládací rampy pro nákladní automobily
- železniční vlečka
- 2 nakládací rampy pro vagóny


- dovolené zatížení:        6 t/m2
- skladovací plocha:       918 m2
- světlá výška:                6,2 m

DOLANKA Logistik s.r.o.

Sídlo společnosti:
nám. Práce 2512
Zlín
760 01
734 758 192 - vrátnice
info@dolankalogistik.cz